Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Garanti

Hemsidesinformation

Vi gör vårt bästa för att hålla informationen på hemsidan uppdaterad, men den ska inte betraktas som bindande om det inte uttryckligen framgår av sammanhanget. Vi tar inte ansvar för skador som kan uppkomma på grund av skrivfel. Vi reserverar oss för rätten att när som helst ändra specifikationer och priser på våra produkter.

Produktgaranti

Garanti mot material- och produktionsfel enligt respektive lands gällande konsumentlagstiftning. Garantin täcker ej skador orsakade av olyckshändelse, felaktig skötsel eller ovarsam hantering. Den gäller inte heller för normalt slitage eller påverkan av solens UV-strålning.

För att bibehålla din tältkåta i gott skick bör du, förutom att undvika onödig solexponering, även undvika saltvatten och kemikalier av olika slag.

Regntäthetsgaranti

12 månaders regntäthetsgaranti.

Tentipi garanterar att våra tältkåtor av bomull/polyesterväv håller tätt mot regn enligt beskrivningarna under kommande rubriker. Garantin gäller dock INTE om väven utsatts för ämne som sänker ytspänningen hos vatten. Var därför noga med hur du hanterar tältet och var du placerar det, så att du håller det fritt från till exempel rengöringsmedel, myggmedel, vissa hudvårdsprodukter och olika kemikalier med sådan effekt. Om impregneringen tagit skada, så att våt fläck uppträder på duken eller läckage sker, kan problemet i många fall åtgärdas genom att spola med koncentrerad vattenstråle på fläcken. (Obs! Ej högtryckstvätt, som sliter sönder duken.) Om ämnet som stör impregneringen är vattenlösligt och inte har löst upp impregneringen, försvinner problemet när ämnet är borta. Vissa ämnen kan, när duken är våt, ge synliga fläckar utan att det läcker igenom. Dessa kan inte alltid tvättas bort med vatten. Använd INTE lösningsmedel, för då förstörs impregneringen.

Bomull/polyestervävar

Våra bomull/polyestervävar är impregnerade.

Detta innebär, att varje fiber i väven är omgiven av ett mikroskopiskt tunt lager av ett ämne som, i samverkan med ytspänningen hos vatten, stöter bort vatten. Det betyder, att tältduken i sig själv inte är helt tät, vilket är själva poängen. Den tillåter, att ånga och kondens inifrån tältet passerar rakt ut genom materialet. Klimatet blir på så sätt torrare och skönare.

Lite vatten kan alltså komma igenom i form av mycket små vattendroppar. Detta är inte något problem, eftersom mängden är så liten, att dropparna i praktiken torkar bort från tältkåtans innervägg snabbare än nya fyller på.

Maximal täthet hos väven

För att väven skall uppnå maximal täthet, behöver den blötas ner ordentligt vid ett tillfälle. Den skall utsättas för väta så länge, att vattnet slutar att pärla av. Därefter skall tältkåtan få torka helt och hållet.

Det är inte så lätt att skilja mellan kondens på tältduken och inträngande regn. En metod för detta beskrivs närmare under rubriken ”Testa själv”. (Det är oftast fråga om kondens, när tältduken är blöt på insidan utan att nya vattendroppar raskt bildas och släpper från duken.)

Vid ytterst sällsynta tillfällen kan man drabbas av extremt regn, såsom i våldsamma åskbyar eller vid stormregn. Då kan vattendroppar tränga igenom, så att det blir obekvämt inne i tältet. Detta är helt normalt för denna typ av väv. Problemet skall dock försvinna, när regnet minskar i intensitet. Tältduken skall alltså klara långvarigt, normalt regnande.

Testa själv

Vi testar alla tygrullar, innan vi syr tältkåtor av dem. Vi använder oss av en standardmetod, där vi mäter ”millimeter vattenpelare”. Med denna metod kan vi sortera bort felaktig väv.

Trots våra noggranna tester kan undermålig väv slinka igenom kontrollförfarandet. Därför ber vi dig att själv regntesta din tältkåta, innan du beger dig ut på mer strapatsrika turer.

Vill du göra testet när solen skiner, kan du använda en vanlig trädgårdsslang. Rikta en väl spridd stråle med fina droppar rakt upp i luften och låt dropparna falla ner som regn över tältkåtan. Låt det gärna stå och strila länge; det skall den tåla.

Lägg något med hård, blank yta vågrätt inne i tältkåtan. (Se till att denna sak är varmare än luften inne i tältkåtan, annars kommer den att bli fuktig av kondens och testresultatet missvisande.) Kontrollera efter en stund, om det bildas vattendroppar på ytan. Det är normalt, att enstaka och mycket små vattendroppar hamnar på den plana ytan. Den upplevs dock knappast som fuktig, om man känner på den med handen.

Om det skulle bildas en fuktig hinna, där vattendropparna flyter ihop på den plana ytan, skall du genast ta kontakt med din återförsäljare, så får du hjälp. (Kontrollera först att vattnet inte kom in genom en dåligt stängd ventilmössa eller liknande.)

 
 
 
 
 
 

Subscribe to newsletter