Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Vi-skogen

Fatuma Juma. Nyamogere School, Mara. TzFatuma Juma vattnar späda plantor. Fotograf: Nyokabi Kahura

 

Tentipi är vänföretag till Vi-skogen

Genom detta bidrar vi till organisationens viktiga arbete när det gäller fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete i östra Afrika.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom

När det kommer till såväl kampen mot fattigdom som åtgärder för att komma tillrätta med de globala klimatförändringarna är trädplantering ett fantastiskt verktyg.

  • Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet.
  • Träd skyddar mot erosion och brännande sol.
  • Träd ger frukter, näring och mat på borden.
  • Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.
  • Träd binder koldioxid.

Genom Vi-skogens långsiktiga arbete med plantering av träd och utbildning inom agroforestry (samodling av matgrödor och träd) förändras även djupt rotade samhällsstrukturer och man går mot mer jämställda samhällen.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania, fyra länder som är hårt drabbade av avskogning och som under många år levt med dess förödande effekter på både människor och natur.

Sedan 1983 har Vi-skogen planterat över 123 miljoner träd, träd som hjälpt 2,5 miljoner människor till ett bättre liv.

Läs mer om Vi-skogen här

 

vi-skogen tentipi vänföretag

 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

Vårt Ansvar

 
 
 

Subscribe to newsletter