Det finns inga varor i din varukorg.

The Tentipi way

Visionen bakom tältmärket

I videon får du veta vad som gör våra tältkåtor så speciella jämfört med andra tälttyper. Inspirerat av visioner hos grundaren och VD:n, Bengt Grahn.

Visionen bakom tältmärket

Visionen bakom tältmärket

Tentipis ansvar

Ansvar har alltid varit en ledstjärna för oss på Tentipi, i våra affärskontakter och i andra sammanhang. Vi som företag har ett ansvar för vår miljö, för våra medmänniskor och för den framtid, som vi alla är med om att skapa.

Tentipis ansvar

Tentipis ansvar

Vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility eller ”företagens samhällsansvar” på svenska) är en viktig del av vårt företags filosofi och affärsmål. I detta arbete strävar vi mot:

• att driva vårt företag med lönsamhet och god etik

• att i våra aktiviteter befrämja en långsiktigt hållbar utveckling

• att med verksamhetsmedel stödja miljö- och humanitära organisationer

Vårt CSR-arbete är en process där vi fortlöpande försöker hitta möjligheter som är i samklang med vår jord och alla varelser som lever på den.

Vår miljöpolicy

Tentipi är ett företag som inte bara strävar efter att erbjuda förstklassiga produkter; vi vill göra det på ett långsiktigt hållbart sätt, med omtanke om vårt gemensamma jordklot, våra medmänniskor och framtida generationer.

För att kunna bidra till en positiv utveckling har vi formulerat en miljöpolicy, som är en viktig och naturlig del i våra beslutsprocesser och ett verktyg i samarbetet med våra partner och leverantörer.

Tentipis miljöpolicy utgår från insikten att vi lever på ett klot med ändliga resurser och att det också finns en gräns för naturens förmåga att ta hand om den belastning, som mänskliga aktiviteter förorsakar. Vi försöker skapa en medvetenhet om detta inom vårt företag och handla därefter.

Ett första, viktigt steg är att minska användningen av energi- och råvaruresurser. Därför eftersträvar vi t.ex. ett långsiktigt tänkande i vår produktutveckling, där det handlar om att göra konstruktionslösningar som ökar produktens livslängd och hitta material med lång hållbarhet.

Ett annat viktigt steg är att använda så miljövänliga material och produktionsmetoder som möjligt. Här har vi t.ex. påbörjat sökandet efter alternativa material med mindre miljöpåverkan. Utmaningen för oss ligger i att med dessa material nå upp till våra mycket högt ställda krav, när det gäller våra produkters prestanda.

Ett tredje lika viktigt steg är att återanvända eller återvinna det som går. Därför källsorterar vi så mycket vi kan på våra olika avdelningar.

Vad vi redan gör inom företaget för att minska belastningen på miljön

• Vi har golvvärme i vår svenska produktionslokal (vilket sänker energiförbrukningen och ökar komforten).

• Vi återvinner.

• Vi köper ekologiska/rättvisemärkta/närproducerade produkter (kaffe/frukt) till personalfikat.

• Vi tar vårt producentansvar för förpackningar genom att vara anslutna till REPA. (Avgifterna finansierar den rikstäckande insamlingen och återvinningen av förpackningar.)

• Vi använder lågenergilampor.

• Vi använder miljömärkta rengöringsmedel.

• I vår svenska produktionslokal använder vi städutrustning, som inte kräver rengöringsmedel.

• Vi använder miljömärkt papper, från kopieringspapper till kataloger.

Miljöambitioner för de närmast följande åren

• Börja klimatkompensera för våra bil- och flygresor. (På sikt skall vi se över vårt resande för att se hur vi kan göra det mer miljövänligt.)

• Lära oss om, söka efter och utveckla alternativa material med mindre påverkan på miljön.

Vårt CSR-arbete är en process, där vi fortlöpande strävar efter att verka i balans med vår miljö. Gröna affärer är goda affärer!

Naturskyddsföreningen

Tentipi är sponsor av Naturskyddsföreningen, Sveriges största natur- och miljöorganisation. Det betyder att vi stödjer föreningens långsiktiga arbete för en hållbar utveckling, ett bättre klimat och en friskare natur.

Naturskyddsföreningen vill:

• rädda naturens liv

• främja människors hälsa

• verka för global solidaritet

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation och partipolitiskt obunden. Föreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konkreta, konstruktiva lösningar på problemen. Man arbetar med att påverka politiker och myndigheter, såväl nationellt som internationellt. Naturskyddsföreningen står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.

www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen

SOS Barnbyar

Tentipi är vänföretag till SOS Barnbyar. Med detta medverkar vi till att föräldralösa och övergivna barn får ett hem, en familj och en möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö i den kinesiska barnbyn Nanchang.

SOS Barnbyars verksamhet – att hjälpa utsatta barn

SOS Barnbyar är den enda organisation som använder familjekonceptet som bas för att ta hand om föräldralösa och övergivna barn. Idén bygger på långsiktighet – att ta hand om barnen till dess att de är redo att stå på egna ben. Barnbyarna är basen för övriga projekt, till exempel skolor, medicinkliniker och sociala center. Genom att ge barnen trygghet, kärlek, gemenskap, utbildning och hopp skapas förutsättningar för ett bättre liv, så att barnen kan växa upp och själva bidra till att förbättra det samhälle de lever i.

Numera arbetar SOS Barnbyar också i allt större utsträckning med familjestärkande och förebyggande insatser. Det handlar om att stödja utsatta familjer, så att barn inte ska behöva överges och bli föräldralösa på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. Exempel på familjestärkande insatser är utbildning, sjukvård eller mikrolån som stöd för att starta egen näringsverksamhet eller jordbruk.

SOS Barnbyar hjälper omkring 1 miljon människor världen över och är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Barnbyn Nanchang

Staden Nanchang ligger i den kinesiska provinsen Jiangxi. Barnbyn består av tolv familjehus, barnbydirektörens hus, ett hus för dem som stödjer barnbymammorna och bostäder för pensionerade barnbymammor. Det finns också en förskola, som är öppen även för barnen i närområdet, och ett ungdomsboende.

En barnbyfamilj består av sju till tio barn och en barnbymamma, vilka bor tillsammans i ett av barnbyns hus. Barnbymamman är huvudpersonen i barnens liv och hon ger dem den trygghet de behöver.

Ungdomsboendet består av ett hus inom barnbyn och några lägenheter utanför. Ungdomarna flyttar ofta från barnbyn till ett ungdomshus, när de påbörjar sin yrkesutbildning eller fortsätter med högre studier.

Barnen lämnar byn först när de kan klara sig själva och de är förstås alltid välkomna hem – precis som i en vanlig familj.

Läs mer om den kinesiska barnbyn i Nanchang:
SOS Barnbyar rapport våren 2017
SOS Barnbyar rapport hösten 2017

 

Material och kvalitet

Här förklarar vi hur vi tänker och utför tester av materialen för att de verkligen ska fungera i verkligheten.

Material och kvalitet

Material och kvalitet

Materialval och att före produktionssättning testa material som anländer till fabriken är ett par av de viktigaste faktorerna för att kunna leverera hög och jämn kvalitet. Vi har ofta funnit att de etablerade testmetoderna inte har med verkligheten att göra. De är i huvudsak endast enkla att genomföra och därmed populära hos tillverkarna. Även vi använder oss av dessa enkla metoder, men som en liten del i den totala bedömningen. Vilken kombination av metoder som är tillämplig beror på många faktorer, till exempel vilken typ av stress som materialet utsätts för, hur omgivande detaljer är konstruerade, materialet i sig självt och så vidare.

Tentipi har i många fall tvingats utveckla helt egna och ibland rätt komplicerade metoder för att utvärdera om ett material håller måttet. Det är dessa speciella testmetoder – och kanske i än högre grad den passion som ligger bakom framtagningen av metoderna – som ligger bakom vår erkänt höga kvalitet. När vi utvärderar vävar utgår vi från 40 olika parametrar från vilka vi väljer de mest relevanta, beroende på vilken sorts väv det är fråga om. För alla material tillsammans är det uppåt hundra. Mer än 10 procent av all arbetstid anslår vi till förebyggande kvalitetskontroll och till kontroll av att producerad vara håller måttet. Vi vet att det inte finns några genvägar till att behålla den position vi har nått.

Att presentera enkla testvärden, som endast visar en mindre del av sanningen, är ointressant för oss och dessutom kontraproduktivt. Det skulle leda bort uppmärksamheten från det som skapar en optimal produkt – helheten i vårt engagemang och kunnande. Tyvärr kan vi inte berätta om allt vad vi gör, för då skulle våra medtävlare alldeles gratis få det som har kostat oss så mycket att lära under våra år som tillverkare av tältkåtor.

Som ett genomgående drag kommer läsaren därför att finna att Tentipi INTE presenterar så många testvärden för material utan snarare filosofi och drivkrafter. Utan vårt erkänt goda renommé skulle det bara vara tomma floskler, men alla våra år som världsledande tillverkare av tältkåtor ger oss en viss svårvunnen auktoritet inom området.

Bland cirka fyrtio olika testmetoder väljer vi ut över tjugo, när vi skall pröva och utvärdera om en specifik väv kan användas till något av våra tält och även när vi testar våra befintliga vävar rutinmässigt. Flera tester har vi utvecklat själva för att etablerade metoder har saknats.

Andra material testar vi på motsvarande sätt, med metoder anpassade efter det material det är fråga om. Ungefär 20 procent av våra personella resurser går åt till utveckling och rutinmässiga tester!

Designfilosofi och kvalitet

Designfilosofi och kvalitet. Här är vår syn på saken …

Designfilosofi och kvalitet

Designfilosofi och kvalitet

Det pratas mycket om kvalitet och om enskilda specifikationer eller egenskaper som skall borga för att en viss produkt är den bästa. Vi anser att det finns fyra viktiga komponenter som tillsammans gör att slutresultatet blir något alldeles extra. Dessa är: ambition, insikt, förmåga och vilja.

Vår ambition har aldrig varit klirr i kassan i första hand, utan istället att alltid tillverka en så funktionell produkt som möjligt. Insikten vi har med oss efter alla år som tälttillverkare är att man först och främst måste identifiera de problem och utmaningar, som måste bemästras. Vad krävs av materialen? Var finns de största belastningarna på exempelvis en tältduk, och hur omsätter vi den kunskapen till praktiska lösningar som fungerar? För att verkligen göra detta fullt ut krävs en god portion förmåga och vilja också. När allt det här hamnar på plats, ja då kan man prata om kvalitet. Skillnaden på bra och bäst, helt enkelt.

Det är många saker som skall till för att skapa ett förstklassigt tält.

Tältkåtan – en idealisk form

Tältkåtans form är på många sätt idealisk. Den är bred i basen, vilket ger gott om utrymme där vinden inte kan blåsa så hårt, eftersom den bromsas av marken. Den del som sticker upp ovanför ett vanligt tunneltält har en liten profil. Detta ger många fördelar utan att så mycket behöver offras när det gäller vindtåligheten.

Höjden skapar en ”skorstenseffekt” och därmed god ventilation även heta, vindstilla dagar. Luften värms upp och stiger inne i tältet, vilket gör att ny, svalare luft sugs in nertill. Höjden skapar även plats för lågor och därmed en öppen eld samt ger ståhöjd och en härlig och lätt suggestiv rymd.

Rymligheten ger rika möjligheter till socialt umgänge, och den runda formen gör att alla ser varandra oavsett om man är få eller många. Placerar man dessutom en öppen eld i mitten av cirkeln, ja, då får man kontakt med de kvaliteter som en gång i tidernas begynnelse formade människan till den hon är. Runt elden frodas berättandet och lärandet på ett naturligt och intressant sätt, bortom allt konstlat och krystat.

Tältets form gör det också möjligt att använda sömmarna som bärande element, spända mellan mittstångens topp och marken. På så vis skapas en flexibel, tålig och samtidigt lätt struktur. Formen gör också att ingen sida är känsligare än den andra när vinden vänder och friskar i, vilket är fallet hos många tälttyper med andra former. Följden är att våra tältkåtor oftast används helt utan stormlinor. (Dock bör de absolut sättas ut om kraftig blåst förväntas.)

Tentipi har alltså tagit vara på och strävat efter att optimera denna fantastiska utgångspunkt genom att ta fram olika tältstorlekar och möta olika krav på vikt, komfort och prislapp. Det är fantastiskt att arbeta med något som är ”så rätt” från första början.

Med den traditionella tältkåtan med trästänger och djurhudar som förlaga har Tentipi dragit ner vikten från ett par hundra kilo till som lägst 3,5 kilo! Tiden det tar att montera tältkåtan har minskat från kanske 60 minuter till cirka 3 minuter. Vi har lagt till mängder av funktioner, till exempel insektsskydd, invändig ventilationsreglering och möjlighet till kamin samt många tillbehör såsom innertält, torkställning och absid. Men än viktigare är, att vi har bevarat möjligheten att använda öppen eld i tältet, vilket ingen annan tälttyp tillåter.

Man kan med fog säga att som ägare av en tältkåta från Tentipi knyter man an till genuin gammal nordisk sametradition samtidigt som man bor i ett tält av modernaste slag och definitivt i det mångsidigaste tältet, som går att köpa för pengar!

Men för att lyckas krävs det åtskilligt mer än ett bra grundkoncept. För att bli världsledande tillverkare av tältkåtor fordras även en rad egenskaper hos företaget, egenskaper som interagerar med varandra på många olika sätt och på flera nivåer och som tillsammans framstår som den enda rimliga förklaringen till att vi år efter år varit helt dominerande inom vår nisch. De egenskaper vi tänker på är: ambition, insikt, förmåga och vilja.

Ambition

Ambitionen när man bedriver en verksamhet kan vara alltifrån att få känna tillfredsställelse av att kunderna är nöjda med de produkter man säljer till att fylla en uppgift i världen, ha roligt eller tjäna pengar.

För oss har det handlat om allt det här – i angiven ordning – och förstås också om hur man balanserar alla drivkrafter. Resultatet skulle ha varit ett helt annat om vi vänt på ordningen. Just detta att kunden skall vara nöjd, och ännu hellre imponerad, har varit en ambition som ”suttit i väggarna” hos Tentipi ända sedan starten 1989, då under namnet Moskoselkåtan. Det skär i själen om en användare får negativa erfarenheter av ett tält från oss. Om vi upptäcker eller får vetskap om något problem, kan vi bli lite ”jobbiga” med varandra internt, för engagemanget är stort och många är besjälade av att lösa problemet. Oftast finner vi ändå att det är mindre än vi först trodde, men det är ändå värt mödan för det hjälper oss att ligga på topp.

Något vi ännu inte lyckats med är att få ner priset. Vi har försökt, men vi har helt enkelt inte kunnat kompromissa tillräckligt mycket för att kunna sänka det så mycket som vi skulle vilja.

Ett annat exempel på vad våra ambitioner leder till är vår produktutveckling. Vi börjar alltid med att skapa en lång lista med krav utan minsta tanke på om det är möjligt att uppfylla dem eller inte. Till vår ständiga förvåning lyckas vi väldigt ofta få med nästan allt på listan! Utan ambition skulle vår uppgift ha varit betydligt enklare men det efterföljande resultatet skulle ha blivit sämre. Att prioritera bland punkterna på önskelistan är förstås nödvändigt och för att göra det på ett bra sätt krävs nästa egenskap: insikt.

Insikt

Insikt får vi genom att lyssna på kundernas önskemål men också genom att lyssna bortom dessa. Istället för att göra det som kunden ber oss om, försöker vi hitta sätt som fyller det bakomliggande behovet. På så vis skapas lösningar som är till nytta för så många fler, och som regel fungerar de också bättre än vad den ursprungliga idégivaren avsåg.

Insikt får vi även genom att diskutera med leverantörer och experter av olika slag. Vi tar inte någon sanning för given utan kontrollerar om det verkligen fungerar så som det är sagt. Det låter kanske självklart, men faktum är att det mesta som sker omkring oss snarare grundar sig på tradition och kulturellt beteende – ”så här gör man”; ”så här har vi alltid gjort”; ”de flesta tycker så här” och så vidare – än på insikt. Man bygger alltså på vad andra gör och säger, vilket bygger på vad andra gör och säger…

Vi på Tentipi är tillräckligt motsträviga för att oftast lyckas motstå detta. Läs här om vår syn på tester av olika slag.

Förmåga

Om man nu skall gå sin egen väg och försöka vara bättre och smartare än andra, går det inte att kopiera. Istället måste man ha tillräckligt med energi för att orka och kreativitet nog för att komma förbi hindren. Den marknadsposition vi har intagit får väl gälla som bevis för att vår förmåga är god. Den har lett till en 7 centimeter tjock kvalitetshandbok som i detalj anger hur produkterna skall tillverkas. Den beskriver också vilka maskiner och hjälpmedel som skall användas samt utbildningsmetoder. Utöver detta innehåller den massor av uppsamlad erfarenhet som är till ovärderlig nytta när vi utvecklar och förändrar.

Vilja

Komna hit är det bara att konstatera att utan vilja skulle det inte bli något. För det krävs så mycket arbete och uppoffringar för att nå hela vägen till målet. Det är den fasta viljan som driver de tre första egenskaperna.

När vi misslyckas (för det gör även vi ibland), blir det tung stämning eftersom alla bryr sig. Då vi alltid tar problem på största allvar och inte ger efter för förenklingar, arbetar vi fram lösningar som vi aldrig skulle ha hittat utan en mycket stark vilja.

Viljan handlar om att bry sig och om att ha passion. Passion har vi, ända sedan starten 1989, haft för EN ENDA SAK: att vara världsbäst på att tillverka och leverera tältkåtor och utrustning för dessa och att ge våra kunder så god service som möjligt.

Pris i relation till kvalitet

För att mest möjligt anpassa oss till våra kunders behov och betalningsförmåga är vårt sortiment i de flesta fall indelat i tre kvalitetsnivåer. Redan på den enklaste nivån, Base, sätter vi upp långt högre krav än vad de allra flesta andra tälttillverkare någonsin gjort eller komma att göra, men samtidigt är det förstås viktigt att hålla ner priset så mycket som möjligt.

Våra höga ambitioner leder dock till ökade kostnader, och därför är inte ens våra billigaste tält särskilt billiga jämfört med andras.

På den högsta nivån, Pro, gör vi inga kompromisser med kvaliteten; utmaningen är helt enkelt att producera det allra bästa. Det leder ofta till val av material, som är dubbelt eller till och med upp till fem gånger så dyra som dem vi använder för Base.

Låt oss skifta fokus en smula. Somliga tycker att Tentipis tält kostar mycket, och visst handlar det om en hel del pengar. Vi har alltid menat att vi skall konstruera och tillverka det mångsidigaste tältet som kan hittas globalt. Om det skall vara sant mångsidigt, går det helt enkelt inte att kompromissa med kvalitet och finesser, för då klarar inte tältet hårt väder, olika klimat eller varierande behov.

Det är som att jämföra en bordskniv med multiverktyget Victorinox eller Leatherman. Dessa är mångdubbelt dyrare, men kan man ens jämföra? Den som provat billiga kopior av dessa verktyg har säkert insett att lågt pris också har ett ”pris”! Visst kostar ett tält från Tentipi mer än de traditionella tälttyperna, men man får så mycket mer. Och visst är vi dyrast bland tältkåtatillverkarna, men det finns goda skäl till det.

Ansedda Bushcraft & Survival Skills Magazine testade och gav Safir 9 bp högsta betyg på samtliga punkter: Kvalitet, Funktioner och finesser, VÄRDE FÖR PENGARNA, Stormsäkerhet och Lätthet att sätta upp. Det är just ”värde för pengarna” som är det intressanta här. Det var vår allra dyraste modell som testades mot en rad åtskilligt billigare tältkåtor och ändå blev omdömet ”mest värde för pengarna”.

Det är precis det som all vår strävan handlar om när vi utvecklar och producerar: att tillföra så mycket värde för användaren som det bara går. Resultatet blir så mycket mer än bara ett väderskydd; det blir ett mysigt och komfortabelt hem var du än befinner dig, oavsett klimat och väderlek.

Här nedanför berättar vi om vår filosofi och talar rakt på sak om vad vi anser om det ena eller andra fenomenet i tältbranschen. Det torde stå klart att vår hållning inte är ”billig”, men förhoppningsvis inger den förtroende och förklarar varför våra tält är dyrare än de flesta andra tältmärken och varför de är värda varenda krona.

Vattenpelarvärden

Varför presenterar inte Tentipi sina vävars vattenpelarvärden?
För att vi inte vill missleda våra kunder!

Vi presenterar inte våra vävars vattenpelarvärden, eftersom de inte alls berättar om en tältvävs kvalitet och därför kan vara direkt missledande. Till exempel kan en golvväv, som klarar en belastning på 10 000 millimeter vattenpelare (trycket från 10 meter djupt vatten!!!) utan att det droppar, släppa igenom så mycket vatten att det är alldeles vått under liggunderlaget efter en natts sömn. Detta beror på att polyuretan, som är den vanligaste beläggningen, är så kallat mikroporös. Detta medger att vatten i molekylform kan passera, vilket skapar väta mellan golv och liggunderlag eller gör baken fuktig, när man sitter. Dock stängs vatten i flytande form ute, vilket förklarar den höga vattenpelaren. Dessutom är det lätt att ge även en mycket enkel och billig väv ett mycket högt vattenpelarvärde. Det sjunker dock radikalt så snart väven blir en smula använd, eftersom beläggningen inte sitter tillräckligt fästad mot väven.

Innan vi 2007 startade egen produktion i Kina lät vi en stor tälttillverkare, som levererade till många av de globalt sett mest kända tältvarumärkena, tillverka våra allra lättaste tält. Vi trodde att vi kunde lita på deras förmåga. När vi upptäckte att golvvävarna släppte igenom vatten, menade tillverkaren att det var det normala för lättviktstält. Detta var själva gnistan som gjorde att vi grundade vår helt självägda kinesiska fabrik – för att få direktkontakt med alla leverantörer, för att ha full kontroll på alla inkommande material och för att på alla andra sätt ha kontroll på allt som har med kvalitet att göra.

Våra bomull/polyestervävar klarar endast en bråkdel så hög vattenpelare som våra lättviktsvävar. Ändå håller man sig i 99 fall av 100 torrare i tält av detta material än i vanliga lättviktstält! Därför är vattenpelarvärden som är tagna ur sitt sammanhang faktiskt värdelösa som kvalitetsindikator.

Naturligtvis använder sig även Tentipi av vattenpelartestning, för det är en snabb och enkel metod. MEN, vi testar väven både före och efter det att vi har skrynklat den för att efterlikna verklig användning. Vi tycker bättre om en väv som har ett lägre vattenpelarvärde, men där nivån inte sjunker efter skrynkling, än en väv med ett högt värde, som sjunker dramatiskt efter skrynkling. Vi testar också en mängd andra egenskaper för att förvissa oss om att väven kommer att fungera mot väta. Vi har exempelvis utvecklat metoder för att testa golvvävar, där vi mäter hur mycket fukt som under realistiska förhållanden passerar genom golvet från ett vått underlag.

Det finns förstås även andra faktorer som påverkar hur en väv håller måttet, till exempel dess ålder, solens UV-ljus och slitage.

Våra högt ställda krav gör att vi inte kan välja billigare vävar med sämre prestanda. Vi måste oftast också begära mycket mer av våra leverantörer än vad de normalt levererar. Detta avspeglar sig i priset och våra produkter blir därför ofta dyrare än andras.

Låter det som att vi säger ”lita på oss och strunta i testvärdena”? Hmmm… ja, det är väl egentligen vad vi säger!

Faktum är att INGA tälttester som görs i facktidningar är vetenskapliga eller ens väl strukturerade.

Därför bör konsumenten överväga om denne har tillräckligt förtroende för att tillverkaren bakom det varumärke man väljer är tillräckligt engagerad och kunnig för att leverera en fullgod produkt.

Tejpade sömmar

Varför tejpar inte Tentipi sömmarna?
För när tejpen till slut släpper blir det väldigt fult och mycket svårt att laga.

En väl sittande tejpning förutsätter perfekt anpassning av limmet till tältdukens beläggning. En riskfaktor är att beläggningen såväl som limmets egenskaper kan variera en smula från leverans till leverans. Dessutom måste limmet tåla exponering för UV-ljus. Alltför mycket kan alltså gå fel, och risken ökar i takt med att tältet åldras.

Utan tejpade sömmar kan vi använda smarta lösningar som inte vore möjliga med tejpning, såsom invändiga fästpunkter.

För att undvika vatteninträngning har vi ägnat massor av tid och energi åt att utveckla bästa tänkbara sytråd för just våra material.

Om en av våra sömmar ändå skulle börja läcka, penslar man bara på impregnering och så är den saken fixad, snabbt och osynligt.

För att tälten skall vara täta, regntestar vi vart femte tält i vårt särskilda regntestrum, innan vi säljer dem.

Rivstyrka

Varför presenterar inte Tentipi sina vävars rivstyrka?
För att detta är ännu en faktor där konsumenten lätt blir vilseledd.

Vad hjälper det om en väv exempelvis har hög rivstyrka och samtidigt en konstruktion, som tillåter att revor uppstår? Dessutom sjunker rivstyrkan ofta dramatiskt, när tältet får stå ett tag i solen. Det är till och med så att olika partier av samma tältväv kan ha väldigt olika rivstyrka. Vi har ibland sett våra enklare vävar ha en lika hög rivstyrka som våra mer avancerade. Så är det förstås även hos andra tälttillverkare. Sätter man då ut det lägsta rivstyrkevärdet man fått fram eller det högsta? Tentipi anger den nivå vi kan vara säkra på, men vi vet inte hur andra resonerar. Risken är dock att man som tillverkare sneglar på vad konkurrenten anger och hittar svaret på den föregående frågan utifrån vad som är ”nödvändigt”.

Också när det gäller styrkan hos en väv är det flera faktorer som spelar in. Att en väv har hög draghållfasthet är viktigt för att förhindra att en reva överhuvudtaget uppstår.

Till exempel är draghållfastheten hos våra rivsvagare bomull/polyestervävar mycket högre än hos marknadens bästa lättviktsvävar, med resultatet att de är mycket tåligare än dessa.

Säger vi ”lita på oss”? Ja, det gör vi. Genom att vi sedan 1989 har sålt de mest exklusiva tält som går att finna, förstår vi till fullo hur vi skall göra för att ge våra kunder produkter som fungerar så bra som möjligt – inte specifikationer som saknar praktisk nytta.

Vi utvecklar för verkligheten

Vi har en 7 centimeter tjock bok som anger hur varje detalj skall produceras – in i minsta stygn. Varje ny sömnadsarbetare måste lära sig de delar av denna bok vilka berör hans/hennes arbete. Boken är summan av de erfarenheter vi samlat under ett kvarts sekel och uppdateras ständigt, när nya insikter tillkommer. Detta är en del av förklaringen till att våra tält står kvar när stormen förstör andras.

Vi går så långt att vi till och med regntestar vart femte Adventuretält, och när vi upptäcker ett problem (för det gör vi ibland) testar vi varje tält till dess vi har inringat problemet. Såvitt vi vet är det hittills ingen annan tälttillverkare som gjort sig denna möda. Regntestet har i hög grad hjälpt oss att förebygga problem av olika slag.

Sammantaget har vår kvalitetsfilosofi gett mycket kraftfulla resultat. Vi får då och då in rapporter från personer som sovit trygga i sin tältkåta från Tentipi och vaknat upp morgonen därpå för att finna att stormen gjort rent hus med alla andra tält på platsen.

Visionen bakom tältmärket

Tentipis ansvar

Vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility eller ”företagens samhällsansvar” på svenska) är en viktig del av vårt företags filosofi och affärsmål. I detta arbete strävar vi mot:

• att driva vårt företag med lönsamhet och god etik

• att i våra aktiviteter befrämja en långsiktigt hållbar utveckling

• att med verksamhetsmedel stödja miljö- och humanitära organisationer

Vårt CSR-arbete är en process där vi fortlöpande försöker hitta möjligheter som är i samklang med vår jord och alla varelser som lever på den.

Vår miljöpolicy

Tentipi är ett företag som inte bara strävar efter att erbjuda förstklassiga produkter; vi vill göra det på ett långsiktigt hållbart sätt, med omtanke om vårt gemensamma jordklot, våra medmänniskor och framtida generationer.

För att kunna bidra till en positiv utveckling har vi formulerat en miljöpolicy, som är en viktig och naturlig del i våra beslutsprocesser och ett verktyg i samarbetet med våra partner och leverantörer.

Tentipis miljöpolicy utgår från insikten att vi lever på ett klot med ändliga resurser och att det också finns en gräns för naturens förmåga att ta hand om den belastning, som mänskliga aktiviteter förorsakar. Vi försöker skapa en medvetenhet om detta inom vårt företag och handla därefter.

Ett första, viktigt steg är att minska användningen av energi- och råvaruresurser. Därför eftersträvar vi t.ex. ett långsiktigt tänkande i vår produktutveckling, där det handlar om att göra konstruktionslösningar som ökar produktens livslängd och hitta material med lång hållbarhet.

Ett annat viktigt steg är att använda så miljövänliga material och produktionsmetoder som möjligt. Här har vi t.ex. påbörjat sökandet efter alternativa material med mindre miljöpåverkan. Utmaningen för oss ligger i att med dessa material nå upp till våra mycket högt ställda krav, när det gäller våra produkters prestanda.

Ett tredje lika viktigt steg är att återanvända eller återvinna det som går. Därför källsorterar vi så mycket vi kan på våra olika avdelningar.

Vad vi redan gör inom företaget för att minska belastningen på miljön

• Vi har golvvärme i vår svenska produktionslokal (vilket sänker energiförbrukningen och ökar komforten).

• Vi återvinner.

• Vi köper ekologiska/rättvisemärkta/närproducerade produkter (kaffe/frukt) till personalfikat.

• Vi tar vårt producentansvar för förpackningar genom att vara anslutna till REPA. (Avgifterna finansierar den rikstäckande insamlingen och återvinningen av förpackningar.)

• Vi använder lågenergilampor.

• Vi använder miljömärkta rengöringsmedel.

• I vår svenska produktionslokal använder vi städutrustning, som inte kräver rengöringsmedel.

• Vi använder miljömärkt papper, från kopieringspapper till kataloger.

Miljöambitioner för de närmast följande åren

• Börja klimatkompensera för våra bil- och flygresor. (På sikt skall vi se över vårt resande för att se hur vi kan göra det mer miljövänligt.)

• Lära oss om, söka efter och utveckla alternativa material med mindre påverkan på miljön.

Vårt CSR-arbete är en process, där vi fortlöpande strävar efter att verka i balans med vår miljö. Gröna affärer är goda affärer!

Naturskyddsföreningen

Tentipi är sponsor av Naturskyddsföreningen, Sveriges största natur- och miljöorganisation. Det betyder att vi stödjer föreningens långsiktiga arbete för en hållbar utveckling, ett bättre klimat och en friskare natur.

Naturskyddsföreningen vill:

• rädda naturens liv

• främja människors hälsa

• verka för global solidaritet

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation och partipolitiskt obunden. Föreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konkreta, konstruktiva lösningar på problemen. Man arbetar med att påverka politiker och myndigheter, såväl nationellt som internationellt. Naturskyddsföreningen står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.

www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen

SOS Barnbyar

Tentipi är vänföretag till SOS Barnbyar. Med detta medverkar vi till att föräldralösa och övergivna barn får ett hem, en familj och en möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö i den kinesiska barnbyn Nanchang.

SOS Barnbyars verksamhet – att hjälpa utsatta barn

SOS Barnbyar är den enda organisation som använder familjekonceptet som bas för att ta hand om föräldralösa och övergivna barn. Idén bygger på långsiktighet – att ta hand om barnen till dess att de är redo att stå på egna ben. Barnbyarna är basen för övriga projekt, till exempel skolor, medicinkliniker och sociala center. Genom att ge barnen trygghet, kärlek, gemenskap, utbildning och hopp skapas förutsättningar för ett bättre liv, så att barnen kan växa upp och själva bidra till att förbättra det samhälle de lever i.

Numera arbetar SOS Barnbyar också i allt större utsträckning med familjestärkande och förebyggande insatser. Det handlar om att stödja utsatta familjer, så att barn inte ska behöva överges och bli föräldralösa på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. Exempel på familjestärkande insatser är utbildning, sjukvård eller mikrolån som stöd för att starta egen näringsverksamhet eller jordbruk.

SOS Barnbyar hjälper omkring 1 miljon människor världen över och är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Barnbyn Nanchang

Staden Nanchang ligger i den kinesiska provinsen Jiangxi. Barnbyn består av tolv familjehus, barnbydirektörens hus, ett hus för dem som stödjer barnbymammorna och bostäder för pensionerade barnbymammor. Det finns också en förskola, som är öppen även för barnen i närområdet, och ett ungdomsboende.

En barnbyfamilj består av sju till tio barn och en barnbymamma, vilka bor tillsammans i ett av barnbyns hus. Barnbymamman är huvudpersonen i barnens liv och hon ger dem den trygghet de behöver.

Ungdomsboendet består av ett hus inom barnbyn och några lägenheter utanför. Ungdomarna flyttar ofta från barnbyn till ett ungdomshus, när de påbörjar sin yrkesutbildning eller fortsätter med högre studier.

Barnen lämnar byn först när de kan klara sig själva och de är förstås alltid välkomna hem – precis som i en vanlig familj.

Läs mer om den kinesiska barnbyn i Nanchang:
SOS Barnbyar rapport våren 2017
SOS Barnbyar rapport hösten 2017

 

Material och kvalitet

Materialval och att före produktionssättning testa material som anländer till fabriken är ett par av de viktigaste faktorerna för att kunna leverera hög och jämn kvalitet. Vi har ofta funnit att de etablerade testmetoderna inte har med verkligheten att göra. De är i huvudsak endast enkla att genomföra och därmed populära hos tillverkarna. Även vi använder oss av dessa enkla metoder, men som en liten del i den totala bedömningen. Vilken kombination av metoder som är tillämplig beror på många faktorer, till exempel vilken typ av stress som materialet utsätts för, hur omgivande detaljer är konstruerade, materialet i sig självt och så vidare.

Tentipi har i många fall tvingats utveckla helt egna och ibland rätt komplicerade metoder för att utvärdera om ett material håller måttet. Det är dessa speciella testmetoder – och kanske i än högre grad den passion som ligger bakom framtagningen av metoderna – som ligger bakom vår erkänt höga kvalitet. När vi utvärderar vävar utgår vi från 40 olika parametrar från vilka vi väljer de mest relevanta, beroende på vilken sorts väv det är fråga om. För alla material tillsammans är det uppåt hundra. Mer än 10 procent av all arbetstid anslår vi till förebyggande kvalitetskontroll och till kontroll av att producerad vara håller måttet. Vi vet att det inte finns några genvägar till att behålla den position vi har nått.

Att presentera enkla testvärden, som endast visar en mindre del av sanningen, är ointressant för oss och dessutom kontraproduktivt. Det skulle leda bort uppmärksamheten från det som skapar en optimal produkt – helheten i vårt engagemang och kunnande. Tyvärr kan vi inte berätta om allt vad vi gör, för då skulle våra medtävlare alldeles gratis få det som har kostat oss så mycket att lära under våra år som tillverkare av tältkåtor.

Som ett genomgående drag kommer läsaren därför att finna att Tentipi INTE presenterar så många testvärden för material utan snarare filosofi och drivkrafter. Utan vårt erkänt goda renommé skulle det bara vara tomma floskler, men alla våra år som världsledande tillverkare av tältkåtor ger oss en viss svårvunnen auktoritet inom området.

Bland cirka fyrtio olika testmetoder väljer vi ut över tjugo, när vi skall pröva och utvärdera om en specifik väv kan användas till något av våra tält och även när vi testar våra befintliga vävar rutinmässigt. Flera tester har vi utvecklat själva för att etablerade metoder har saknats.

Andra material testar vi på motsvarande sätt, med metoder anpassade efter det material det är fråga om. Ungefär 20 procent av våra personella resurser går åt till utveckling och rutinmässiga tester!

Designfilosofi och kvalitet

Det pratas mycket om kvalitet och om enskilda specifikationer eller egenskaper som skall borga för att en viss produkt är den bästa. Vi anser att det finns fyra viktiga komponenter som tillsammans gör att slutresultatet blir något alldeles extra. Dessa är: ambition, insikt, förmåga och vilja.

Vår ambition har aldrig varit klirr i kassan i första hand, utan istället att alltid tillverka en så funktionell produkt som möjligt. Insikten vi har med oss efter alla år som tälttillverkare är att man först och främst måste identifiera de problem och utmaningar, som måste bemästras. Vad krävs av materialen? Var finns de största belastningarna på exempelvis en tältduk, och hur omsätter vi den kunskapen till praktiska lösningar som fungerar? För att verkligen göra detta fullt ut krävs en god portion förmåga och vilja också. När allt det här hamnar på plats, ja då kan man prata om kvalitet. Skillnaden på bra och bäst, helt enkelt.

Det är många saker som skall till för att skapa ett förstklassigt tält.

Tältkåtan – en idealisk form

Tältkåtans form är på många sätt idealisk. Den är bred i basen, vilket ger gott om utrymme där vinden inte kan blåsa så hårt, eftersom den bromsas av marken. Den del som sticker upp ovanför ett vanligt tunneltält har en liten profil. Detta ger många fördelar utan att så mycket behöver offras när det gäller vindtåligheten.

Höjden skapar en ”skorstenseffekt” och därmed god ventilation även heta, vindstilla dagar. Luften värms upp och stiger inne i tältet, vilket gör att ny, svalare luft sugs in nertill. Höjden skapar även plats för lågor och därmed en öppen eld samt ger ståhöjd och en härlig och lätt suggestiv rymd.

Rymligheten ger rika möjligheter till socialt umgänge, och den runda formen gör att alla ser varandra oavsett om man är få eller många. Placerar man dessutom en öppen eld i mitten av cirkeln, ja, då får man kontakt med de kvaliteter som en gång i tidernas begynnelse formade människan till den hon är. Runt elden frodas berättandet och lärandet på ett naturligt och intressant sätt, bortom allt konstlat och krystat.

Tältets form gör det också möjligt att använda sömmarna som bärande element, spända mellan mittstångens topp och marken. På så vis skapas en flexibel, tålig och samtidigt lätt struktur. Formen gör också att ingen sida är känsligare än den andra när vinden vänder och friskar i, vilket är fallet hos många tälttyper med andra former. Följden är att våra tältkåtor oftast används helt utan stormlinor. (Dock bör de absolut sättas ut om kraftig blåst förväntas.)

Tentipi har alltså tagit vara på och strävat efter att optimera denna fantastiska utgångspunkt genom att ta fram olika tältstorlekar och möta olika krav på vikt, komfort och prislapp. Det är fantastiskt att arbeta med något som är ”så rätt” från första början.

Med den traditionella tältkåtan med trästänger och djurhudar som förlaga har Tentipi dragit ner vikten från ett par hundra kilo till som lägst 3,5 kilo! Tiden det tar att montera tältkåtan har minskat från kanske 60 minuter till cirka 3 minuter. Vi har lagt till mängder av funktioner, till exempel insektsskydd, invändig ventilationsreglering och möjlighet till kamin samt många tillbehör såsom innertält, torkställning och absid. Men än viktigare är, att vi har bevarat möjligheten att använda öppen eld i tältet, vilket ingen annan tälttyp tillåter.

Man kan med fog säga att som ägare av en tältkåta från Tentipi knyter man an till genuin gammal nordisk sametradition samtidigt som man bor i ett tält av modernaste slag och definitivt i det mångsidigaste tältet, som går att köpa för pengar!

Men för att lyckas krävs det åtskilligt mer än ett bra grundkoncept. För att bli världsledande tillverkare av tältkåtor fordras även en rad egenskaper hos företaget, egenskaper som interagerar med varandra på många olika sätt och på flera nivåer och som tillsammans framstår som den enda rimliga förklaringen till att vi år efter år varit helt dominerande inom vår nisch. De egenskaper vi tänker på är: ambition, insikt, förmåga och vilja.

Ambition

Ambitionen när man bedriver en verksamhet kan vara alltifrån att få känna tillfredsställelse av att kunderna är nöjda med de produkter man säljer till att fylla en uppgift i världen, ha roligt eller tjäna pengar.

För oss har det handlat om allt det här – i angiven ordning – och förstås också om hur man balanserar alla drivkrafter. Resultatet skulle ha varit ett helt annat om vi vänt på ordningen. Just detta att kunden skall vara nöjd, och ännu hellre imponerad, har varit en ambition som ”suttit i väggarna” hos Tentipi ända sedan starten 1989, då under namnet Moskoselkåtan. Det skär i själen om en användare får negativa erfarenheter av ett tält från oss. Om vi upptäcker eller får vetskap om något problem, kan vi bli lite ”jobbiga” med varandra internt, för engagemanget är stort och många är besjälade av att lösa problemet. Oftast finner vi ändå att det är mindre än vi först trodde, men det är ändå värt mödan för det hjälper oss att ligga på topp.

Något vi ännu inte lyckats med är att få ner priset. Vi har försökt, men vi har helt enkelt inte kunnat kompromissa tillräckligt mycket för att kunna sänka det så mycket som vi skulle vilja.

Ett annat exempel på vad våra ambitioner leder till är vår produktutveckling. Vi börjar alltid med att skapa en lång lista med krav utan minsta tanke på om det är möjligt att uppfylla dem eller inte. Till vår ständiga förvåning lyckas vi väldigt ofta få med nästan allt på listan! Utan ambition skulle vår uppgift ha varit betydligt enklare men det efterföljande resultatet skulle ha blivit sämre. Att prioritera bland punkterna på önskelistan är förstås nödvändigt och för att göra det på ett bra sätt krävs nästa egenskap: insikt.

Insikt

Insikt får vi genom att lyssna på kundernas önskemål men också genom att lyssna bortom dessa. Istället för att göra det som kunden ber oss om, försöker vi hitta sätt som fyller det bakomliggande behovet. På så vis skapas lösningar som är till nytta för så många fler, och som regel fungerar de också bättre än vad den ursprungliga idégivaren avsåg.

Insikt får vi även genom att diskutera med leverantörer och experter av olika slag. Vi tar inte någon sanning för given utan kontrollerar om det verkligen fungerar så som det är sagt. Det låter kanske självklart, men faktum är att det mesta som sker omkring oss snarare grundar sig på tradition och kulturellt beteende – ”så här gör man”; ”så här har vi alltid gjort”; ”de flesta tycker så här” och så vidare – än på insikt. Man bygger alltså på vad andra gör och säger, vilket bygger på vad andra gör och säger…

Vi på Tentipi är tillräckligt motsträviga för att oftast lyckas motstå detta. Läs här om vår syn på tester av olika slag.

Förmåga

Om man nu skall gå sin egen väg och försöka vara bättre och smartare än andra, går det inte att kopiera. Istället måste man ha tillräckligt med energi för att orka och kreativitet nog för att komma förbi hindren. Den marknadsposition vi har intagit får väl gälla som bevis för att vår förmåga är god. Den har lett till en 7 centimeter tjock kvalitetshandbok som i detalj anger hur produkterna skall tillverkas. Den beskriver också vilka maskiner och hjälpmedel som skall användas samt utbildningsmetoder. Utöver detta innehåller den massor av uppsamlad erfarenhet som är till ovärderlig nytta när vi utvecklar och förändrar.

Vilja

Komna hit är det bara att konstatera att utan vilja skulle det inte bli något. För det krävs så mycket arbete och uppoffringar för att nå hela vägen till målet. Det är den fasta viljan som driver de tre första egenskaperna.

När vi misslyckas (för det gör även vi ibland), blir det tung stämning eftersom alla bryr sig. Då vi alltid tar problem på största allvar och inte ger efter för förenklingar, arbetar vi fram lösningar som vi aldrig skulle ha hittat utan en mycket stark vilja.

Viljan handlar om att bry sig och om att ha passion. Passion har vi, ända sedan starten 1989, haft för EN ENDA SAK: att vara världsbäst på att tillverka och leverera tältkåtor och utrustning för dessa och att ge våra kunder så god service som möjligt.

Pris i relation till kvalitet

För att mest möjligt anpassa oss till våra kunders behov och betalningsförmåga är vårt sortiment i de flesta fall indelat i tre kvalitetsnivåer. Redan på den enklaste nivån, Base, sätter vi upp långt högre krav än vad de allra flesta andra tälttillverkare någonsin gjort eller komma att göra, men samtidigt är det förstås viktigt att hålla ner priset så mycket som möjligt.

Våra höga ambitioner leder dock till ökade kostnader, och därför är inte ens våra billigaste tält särskilt billiga jämfört med andras.

På den högsta nivån, Pro, gör vi inga kompromisser med kvaliteten; utmaningen är helt enkelt att producera det allra bästa. Det leder ofta till val av material, som är dubbelt eller till och med upp till fem gånger så dyra som dem vi använder för Base.

Låt oss skifta fokus en smula. Somliga tycker att Tentipis tält kostar mycket, och visst handlar det om en hel del pengar. Vi har alltid menat att vi skall konstruera och tillverka det mångsidigaste tältet som kan hittas globalt. Om det skall vara sant mångsidigt, går det helt enkelt inte att kompromissa med kvalitet och finesser, för då klarar inte tältet hårt väder, olika klimat eller varierande behov.

Det är som att jämföra en bordskniv med multiverktyget Victorinox eller Leatherman. Dessa är mångdubbelt dyrare, men kan man ens jämföra? Den som provat billiga kopior av dessa verktyg har säkert insett att lågt pris också har ett ”pris”! Visst kostar ett tält från Tentipi mer än de traditionella tälttyperna, men man får så mycket mer. Och visst är vi dyrast bland tältkåtatillverkarna, men det finns goda skäl till det.

Ansedda Bushcraft & Survival Skills Magazine testade och gav Safir 9 bp högsta betyg på samtliga punkter: Kvalitet, Funktioner och finesser, VÄRDE FÖR PENGARNA, Stormsäkerhet och Lätthet att sätta upp. Det är just ”värde för pengarna” som är det intressanta här. Det var vår allra dyraste modell som testades mot en rad åtskilligt billigare tältkåtor och ändå blev omdömet ”mest värde för pengarna”.

Det är precis det som all vår strävan handlar om när vi utvecklar och producerar: att tillföra så mycket värde för användaren som det bara går. Resultatet blir så mycket mer än bara ett väderskydd; det blir ett mysigt och komfortabelt hem var du än befinner dig, oavsett klimat och väderlek.

Här nedanför berättar vi om vår filosofi och talar rakt på sak om vad vi anser om det ena eller andra fenomenet i tältbranschen. Det torde stå klart att vår hållning inte är ”billig”, men förhoppningsvis inger den förtroende och förklarar varför våra tält är dyrare än de flesta andra tältmärken och varför de är värda varenda krona.

Vattenpelarvärden

Varför presenterar inte Tentipi sina vävars vattenpelarvärden?
För att vi inte vill missleda våra kunder!

Vi presenterar inte våra vävars vattenpelarvärden, eftersom de inte alls berättar om en tältvävs kvalitet och därför kan vara direkt missledande. Till exempel kan en golvväv, som klarar en belastning på 10 000 millimeter vattenpelare (trycket från 10 meter djupt vatten!!!) utan att det droppar, släppa igenom så mycket vatten att det är alldeles vått under liggunderlaget efter en natts sömn. Detta beror på att polyuretan, som är den vanligaste beläggningen, är så kallat mikroporös. Detta medger att vatten i molekylform kan passera, vilket skapar väta mellan golv och liggunderlag eller gör baken fuktig, när man sitter. Dock stängs vatten i flytande form ute, vilket förklarar den höga vattenpelaren. Dessutom är det lätt att ge även en mycket enkel och billig väv ett mycket högt vattenpelarvärde. Det sjunker dock radikalt så snart väven blir en smula använd, eftersom beläggningen inte sitter tillräckligt fästad mot väven.

Innan vi 2007 startade egen produktion i Kina lät vi en stor tälttillverkare, som levererade till många av de globalt sett mest kända tältvarumärkena, tillverka våra allra lättaste tält. Vi trodde att vi kunde lita på deras förmåga. När vi upptäckte att golvvävarna släppte igenom vatten, menade tillverkaren att det var det normala för lättviktstält. Detta var själva gnistan som gjorde att vi grundade vår helt självägda kinesiska fabrik – för att få direktkontakt med alla leverantörer, för att ha full kontroll på alla inkommande material och för att på alla andra sätt ha kontroll på allt som har med kvalitet att göra.

Våra bomull/polyestervävar klarar endast en bråkdel så hög vattenpelare som våra lättviktsvävar. Ändå håller man sig i 99 fall av 100 torrare i tält av detta material än i vanliga lättviktstält! Därför är vattenpelarvärden som är tagna ur sitt sammanhang faktiskt värdelösa som kvalitetsindikator.

Naturligtvis använder sig även Tentipi av vattenpelartestning, för det är en snabb och enkel metod. MEN, vi testar väven både före och efter det att vi har skrynklat den för att efterlikna verklig användning. Vi tycker bättre om en väv som har ett lägre vattenpelarvärde, men där nivån inte sjunker efter skrynkling, än en väv med ett högt värde, som sjunker dramatiskt efter skrynkling. Vi testar också en mängd andra egenskaper för att förvissa oss om att väven kommer att fungera mot väta. Vi har exempelvis utvecklat metoder för att testa golvvävar, där vi mäter hur mycket fukt som under realistiska förhållanden passerar genom golvet från ett vått underlag.

Det finns förstås även andra faktorer som påverkar hur en väv håller måttet, till exempel dess ålder, solens UV-ljus och slitage.

Våra högt ställda krav gör att vi inte kan välja billigare vävar med sämre prestanda. Vi måste oftast också begära mycket mer av våra leverantörer än vad de normalt levererar. Detta avspeglar sig i priset och våra produkter blir därför ofta dyrare än andras.

Låter det som att vi säger ”lita på oss och strunta i testvärdena”? Hmmm… ja, det är väl egentligen vad vi säger!

Faktum är att INGA tälttester som görs i facktidningar är vetenskapliga eller ens väl strukturerade.

Därför bör konsumenten överväga om denne har tillräckligt förtroende för att tillverkaren bakom det varumärke man väljer är tillräckligt engagerad och kunnig för att leverera en fullgod produkt.

Tejpade sömmar

Varför tejpar inte Tentipi sömmarna?
För när tejpen till slut släpper blir det väldigt fult och mycket svårt att laga.

En väl sittande tejpning förutsätter perfekt anpassning av limmet till tältdukens beläggning. En riskfaktor är att beläggningen såväl som limmets egenskaper kan variera en smula från leverans till leverans. Dessutom måste limmet tåla exponering för UV-ljus. Alltför mycket kan alltså gå fel, och risken ökar i takt med att tältet åldras.

Utan tejpade sömmar kan vi använda smarta lösningar som inte vore möjliga med tejpning, såsom invändiga fästpunkter.

För att undvika vatteninträngning har vi ägnat massor av tid och energi åt att utveckla bästa tänkbara sytråd för just våra material.

Om en av våra sömmar ändå skulle börja läcka, penslar man bara på impregnering och så är den saken fixad, snabbt och osynligt.

För att tälten skall vara täta, regntestar vi vart femte tält i vårt särskilda regntestrum, innan vi säljer dem.

Rivstyrka

Varför presenterar inte Tentipi sina vävars rivstyrka?
För att detta är ännu en faktor där konsumenten lätt blir vilseledd.

Vad hjälper det om en väv exempelvis har hög rivstyrka och samtidigt en konstruktion, som tillåter att revor uppstår? Dessutom sjunker rivstyrkan ofta dramatiskt, när tältet får stå ett tag i solen. Det är till och med så att olika partier av samma tältväv kan ha väldigt olika rivstyrka. Vi har ibland sett våra enklare vävar ha en lika hög rivstyrka som våra mer avancerade. Så är det förstås även hos andra tälttillverkare. Sätter man då ut det lägsta rivstyrkevärdet man fått fram eller det högsta? Tentipi anger den nivå vi kan vara säkra på, men vi vet inte hur andra resonerar. Risken är dock att man som tillverkare sneglar på vad konkurrenten anger och hittar svaret på den föregående frågan utifrån vad som är ”nödvändigt”.

Också när det gäller styrkan hos en väv är det flera faktorer som spelar in. Att en väv har hög draghållfasthet är viktigt för att förhindra att en reva överhuvudtaget uppstår.

Till exempel är draghållfastheten hos våra rivsvagare bomull/polyestervävar mycket högre än hos marknadens bästa lättviktsvävar, med resultatet att de är mycket tåligare än dessa.

Säger vi ”lita på oss”? Ja, det gör vi. Genom att vi sedan 1989 har sålt de mest exklusiva tält som går att finna, förstår vi till fullo hur vi skall göra för att ge våra kunder produkter som fungerar så bra som möjligt – inte specifikationer som saknar praktisk nytta.

Vi utvecklar för verkligheten

Vi har en 7 centimeter tjock bok som anger hur varje detalj skall produceras – in i minsta stygn. Varje ny sömnadsarbetare måste lära sig de delar av denna bok vilka berör hans/hennes arbete. Boken är summan av de erfarenheter vi samlat under ett kvarts sekel och uppdateras ständigt, när nya insikter tillkommer. Detta är en del av förklaringen till att våra tält står kvar när stormen förstör andras.

Vi går så långt att vi till och med regntestar vart femte Adventuretält, och när vi upptäcker ett problem (för det gör vi ibland) testar vi varje tält till dess vi har inringat problemet. Såvitt vi vet är det hittills ingen annan tälttillverkare som gjort sig denna möda. Regntestet har i hög grad hjälpt oss att förebygga problem av olika slag.

Sammantaget har vår kvalitetsfilosofi gett mycket kraftfulla resultat. Vi får då och då in rapporter från personer som sovit trygga i sin tältkåta från Tentipi och vaknat upp morgonen därpå för att finna att stormen gjort rent hus med alla andra tält på platsen.