Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Det samiska arvet

men moose

En enkel, konformad stomme av stänger täcktes av djurhudar med en öppning upptill som rökgång. Snabbt hade de nomadiserande, renskötande samerna i norra Skandinavien en vindtålig och avancerad bostad, som det var lätt att hålla varmt i.

Förklaringen var elden som spred sin värme och hudarna som höll den kvar. Elden gav också ljus och hemtrevnad. Matlagning, rökning av fångsten, klädtorkning och andra göromål kunde utföras bekvämt inom hemmets väggar.

Kåtan var också perfekt för ett nomadiserande liv, eftersom den vägde väldigt lite i förhållande till storleken. Stommen kunde ju lämnas kvar, eftersom den var så enkel att tillverka på varje ny plats man kom till. I praktiken kom man ofta tillbaka till samma ställen år efter år och då fanns ju redan en stomme färdig. På några minuter var kåtan uppsatt.

Tältkåtor från Tentipi bygger på den samiska kåtans traditionella konstruktionsprinciper men är gjorda av moderna material och med moderna konstruktionsmetoder.

Läs mer om samerna och deras kultur här.

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

Våra nordiska rötter

 
 
 

Subscribe to newsletter