Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Material och kvalitet

Stratus story

Materialval och att före produktionssättning testa material som anländer till fabriken är ett par av de viktigaste faktorerna för att kunna leverera hög och jämn kvalitet. Vi har ofta funnit att de etablerade testmetoderna inte har med verkligheten att göra. De är i huvudsak endast enkla att genomföra och därmed populära hos tillverkarna. Även vi använder oss av dessa enkla metoder, men som en liten del i den totala bedömningen. Vilken kombination av metoder som är tillämplig beror på många faktorer, till exempel vilken typ av stress som materialet utsätts för, hur omgivande detaljer är konstruerade, materialet i sig självt och så vidare.

Tentipi har i många fall tvingats utveckla helt egna och ibland rätt komplicerade metoder för att utvärdera om ett material håller måttet. Det är dessa speciella testmetoder – och kanske i än högre grad den passion som ligger bakom framtagningen av metoderna – som ligger bakom vår erkänt höga kvalitet. När vi utvärderar vävar utgår vi från 40 olika parametrar från vilka vi väljer de mest relevanta, beroende på vilken sorts väv det är fråga om. För alla material tillsammans är det uppåt hundra. Mer än 10 procent av all arbetstid anslår vi till förebyggande kvalitetskontroll och till kontroll av att producerad vara håller måttet. Vi vet att det inte finns några genvägar till att behålla den position vi har nått.

Att presentera enkla testvärden, som endast visar en mindre del av sanningen, är ointressant för oss och dessutom kontraproduktivt. Det skulle leda bort uppmärksamheten från det som skapar en optimal produkt – helheten i vårt engagemang och kunnande. Tyvärr kan vi inte berätta om allt vad vi gör, för då skulle våra medtävlare alldeles gratis få det som har kostat oss så mycket att lära under våra år som tillverkare av tältkåtor.

Som ett genomgående drag kommer läsaren därför att finna att Tentipi INTE presenterar så många testvärden för material utan snarare filosofi och drivkrafter. Utan vårt erkänt goda renommé skulle det bara vara tomma floskler, men alla våra år som världsledande tillverkare av tältkåtor ger oss en viss svårvunnen auktoritet inom området.

Bland cirka fyrtio olika testmetoder väljer vi ut över tjugo, när vi skall pröva och utvärdera om en specifik väv kan användas till något av våra tält och även när vi testar våra befintliga vävar rutinmässigt. Flera tester har vi utvecklat själva för att etablerade metoder har saknats.

Andra material testar vi på motsvarande sätt, med metoder anpassade efter det material det är fråga om. Ungefär 20 procent av våra personella resurser går åt till utveckling och rutinmässiga tester!

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

Vision och filosofi

 
 
 

Subscribe to newsletter