Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Vår miljöpolicy

45384 raindrop on rose leaf

Tentipi är ett företag som inte bara strävar efter att erbjuda förstklassiga produkter; vi vill göra det på ett långsiktigt hållbart sätt, med omtanke om vårt gemensamma jordklot, våra medmänniskor och framtida generationer.

För att kunna bidra till en positiv utveckling har vi formulerat en miljöpolicy, som är en viktig och naturlig del i våra beslutsprocesser och ett verktyg i samarbetet med våra partner och leverantörer.

Tentipis miljöpolicy utgår från insikten att vi lever på ett klot med ändliga resurser och att det också finns en gräns för naturens förmåga att ta hand om den belastning, som mänskliga aktiviteter förorsakar. Vi försöker skapa en medvetenhet om detta inom vårt företag och handla därefter.

Ett första, viktigt steg är att minska användningen av energi- och råvaruresurser. Därför eftersträvar vi t.ex. ett långsiktigt tänkande i vår produktutveckling, där det handlar om att göra konstruktionslösningar som ökar produktens livslängd och hitta material med lång hållbarhet.

Ett annat viktigt steg är att använda så miljövänliga material och produktionsmetoder som möjligt. Här har vi t.ex. påbörjat sökandet efter alternativa material med mindre miljöpåverkan. Utmaningen för oss ligger i att med dessa material nå upp till våra mycket högt ställda krav, när det gäller våra produkters prestanda.

Ett tredje lika viktigt steg är att återanvända eller återvinna det som går. Därför källsorterar vi så mycket vi kan på våra olika avdelningar.

Vårt CSR-arbete är en process, där vi fortlöpande strävar efter att verka i balans med vår miljö. Gröna affärer är goda affärer!

 

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

Vårt ansvar

 
 
 

Subscribe to newsletter