Hur eldar man i en tältkåta när man använder en kamin Eldfell?

Här är några tips för att värma tältkåtan med hjälp av kamin Eldfell och hur man gör en säker eld i kaminen.

Man måste bland annat tänka på ventilation, ved och tändvirke för att få en härlig, värmande och säker brasa. Kom också ihåg att god ventilation är det viktigaste vid eldning. Läs mer om ventilation här.

 
 

Det finns några praktiska saker man måste tänka på innan man tänder elden i kaminen. Läs mer om detta i “Hur eldar man säkert i tältkåtan?”

Montera kaminen och rökrören enligt bruksanvisningen. Fäst isoleringsröret noga för att skydda tältduken.

Se till att myggnätet är bortrullat och att reglerrörshållaren, med linorna som justerar ventilationen, sitter mot tältväggen.

Använd torr ved, eftersom den brinner lättare och avger mindre rök. Använd tändvirke i form av små trästickor, torra kvistar, torrt gräs eller tidningspapper som vridits ihop.

Lägg försiktigt på lite större vedträn, fortfarande tunna som brinner lätt.

Lägg in nya vedträn efter hand. Låt dem brinna till glöd innan nästa läggs in.

Lufttillförseln kan regleras genom spjället. Värmen blir då kvar längre tid i tältkåtan.

Elda aldrig kaminen så den blir röd eftersom det kan leda till att kaminkroppen deformeras. Fogarna i kaminen är nitade för att du ska kunna laga den själv om kaminkroppen ändå skulle bli skadad.

Lämna aldrig elden utan tillsyn.