Vilka spikar behöver man till en tältkåta i olika situationer?

Några tips om hur man hanterar spikarna på ett bra sätt när tältkåtan sätts upp i olika sammanhang och miljöer. Alla Tentipis tältkåtor har en varierande uppsättning spikar som passar tältklassen och tältväven, men man hanterar spikarna på samma sätt..

 
 

Ojämnt underlag

Om marken där du vill sätta upp tältkåtan är ojämn får du börja med att sätta spikarna så att de hamnar på jämn nivå. Sätt ut dem så jämnt det går och justera spikarna efter hand. Eller om det är omöjligt att få till det – byt plats.

Spikvinkel mot marken

Försök alltid att sätta spikarna till marksträckarna, stormlinorna och luftintagen i rät vinkel mot tältdukens längd. Om det är omöjligt är det bättre med en större vinkel än en mindre. se bild.

FAQ accessoires to handle pegs angle

Krokspikarna används för att fästa snökappan och dem sätter du med rät vinkel mot marken tack vare kroken.

Hur du sätter spikarna i marken

Använd handskar och tryck ner spikarna i marken om det går.

Du kan trampa ner spikarna i marken.

Använd aldrig hammare tillsammans med lättviktspikar – spikarna kan böjas om det är stenar under marken.

Push the tent pegs down with you hand, use glovesPush the tent pegs down with you feetDo not hammer down a lightweight pegFor our steel stakes you can use a hammer

Läs även Spikguide

Läs om och beställ våra spikar

Om du ska resa tältkåtan i snö eller sand så finns Snö- och sandspik som tillbehör.