Hur undviker du skador på dragkedjan till tältkåtan?

Vad du behöver veta för att undvika skador på tältkåtans dragkedja. Om dragkedjan går trögt att stänga ska du stoppa direkt. Använd inte mer kraft för då är det risk att dragkedjan blir skadad. När den går trögt är det troligen för långt mellan tältspikarna vid ingången. Genom att flytta dem lite närmare varandra kan du lösa problemet och undvika en skadad dragkedja.

 
 
 

Några råd för att undvika skador på dragkedjan

Det första du kan göra för att undvika skador på dragkedjan är att använda monteringskrysset noga. Lägg dörrmarkeringen på monteringskrysset åt det håll du vill ha ingången och sätt spikarna vid markeringarna med hjälp av mätlinan. Spikarna vid dörren ska sitta lite tätare än de andra spikarna. Om det är svårt att stänga dragkedjan, har du förmodligen satt ingångsspikarna för långt från varandra.

Justera spikarna vid ingången så att det blir lättare att dra igen och öppna dragkedjan. Det är ett sätt att undvika att skada den.

Det kan också hjälpa att lossa marksträckarna lite om dragkedjan är svår att dra upp.