Hur undviker man skador på mittstången?

Mittstången i en tältkåta är medelpunkten. i en enstångstältkåta är det viktigt att mittstången fungerar som den ska. För att undvika skador på den – använd den försiktigt och lär dig mer om vad du kan göra om den skadas. Det är några få vanliga skador på mittstången som kan undvikas genom att man använder den rätt.

 
 

Gummikorden inuti den femdelade mittstången håller ihop stången. Om gummikorden har gått av kan stången fortfarande användas men man måste hålla ihop delarna hårt när den sätts upp. Det elastiska bandet kan ersättas.

Använd packpåsen som hör till mittstången när du packar och förvarar tältkåtan, för att undvika att skada gummikorden.

Det är viktigt att placera mittstången i mitten av tältkåtan. Om den står snett kan den böjas av tältduken, speciellt om det kommer snö på den.

En böjd mittstång måste ersättas på en gång.

Ta omedelbart bort snö som kommer på tältduken för att skydda mittstången.

Man kan använda en smal trädstam för att ersätta en trasig mittstång under en vandringstur. Fråga markägaren först.

Mittstången är lite längre än markeringen på mätbandet.

Storlek 5: mittstångens längd 2250 mm, spikmarkering på mätbandet vid 2050 mm.

Storlek 7: mittstångens längd 2720 mm, spikmarkering på mätbandet vid 2300 mm. 

Storlek 9: mittstångens längd 3100 mm, spikmarkering på mätbandet vid 2750 mm. 

Storlek 15: mittstångens längd 3600 mm, spikmarkering på mätbandet vid 3000 mm.

Läs mer om mätbandet.