Hur undviker man skador från snö på tältkåtan?

När det snöar behöver man ta bort snön från tältväggarna omedelbart. Lär dig varför snö snabbt skadar tältet.

”Snöflingor är väl inte så tunga?” tänker man. ”Det är ju bara vanligt kallt vatten.” Men snö kan bli väldigt tung när den är våt och i stora mängder. För att undvika skador från snö på tältet behöver den tas bort så snart som möjligt.

 
 

Snötyngden beror på hur mycket vatten snön innehåller. Vatten från regn rinner oftast bort och gör inte tältduken tyngre när den blivit våt. Snö som ligger kvar ger snabbt stora tyngder på tältet. 1 dm våt nysnö eller vindpackad snö kan ge 20 kg tyngd på en kvadratmeter.

I en tältkåta är det en säkerhetsaspekt som gör att mittstången bryts om det blir en för stor snötyngd mot duken. Det är bättre att kunna ersätta en bruten mittstång när man är på vandring, än att ha ett stort hål i tältväggen.

Tält av alla märken skadas om det kommer snö på tältduken.