Hur hanterar Tentipi förpackningar och emballage?

Förpackningsmaterial – nödvändigt att ha och viktigt att sortera för återanvändning och återvinning. Hur gör Tentipi?

 
 

Så mycket som möjligt av det förpackningsmaterial som kommer till Tentipis lager återanvänds för att packa utgående varor till återförsäljare och distributörer. Varor som är förpackade för slutkunden placeras i ny förpackning – främst kartonger, wellpapp och omslagspapper.

kartong

Emballaget är till för att skydda varorna under transport och behöver hålla ordentligt. Det är en avvägning mellan hållbarhet och miljöpåverkan.

Tentipi är anslutet till FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – som har ett nationellt insamlingsnät och ser till att papper, plast och metall återvinns till så stor del som är möjlig och tar hand om det material som inte går att återvinna.

Läs mer om FTI 

Vi uppmuntrar återförsäljare, distributörer och slutkunder att sortera förpackningsmaterial som inte längre behövs för att skydda produkterna när de används av köparen.

fti svart 120mm inverterad col webGreen dot colour web