Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

 

Om eldning och hur man undviker kolmonoxidförgiftning

Alla kolbaserade värmekällor, såsom kolgrillar, gasolbrännare, lägereldens falnande glöd etc., kan vara en källa till giftig kolmonoxid (CO), om det finns för lite syre tillgängligt för förbränningen. Eftersom CO lätt blandar sig med luft, är det lätt att undvika risken för kolmonoxidförgiftning, så länge man ser till att det finns ett visst luftombyte. Bäst ordnas detta genom att använda ventilationsöppningarna nära marken och i tälttoppen. Varm luft som stiger från glöden skapar luftdrag och luftblandning genom att frisk luft sugs in i tältet nära marken även de dagar då det inte blåser – det är så här en tältkåta från Tentipi fungerar.

Alla våra tältkåtor är designade för säker användning av öppen eld eller kamin. Utförandet är baserat på samernas traditionella bostäder, där eldstaden i tältkåtans mitt var en väsentlig del av deras livsföring. Deras säkra användning av elden inbegrep ventilering. I praktiken är det bara den falnande glöden, som kan orsaka problem. Glöd avger ingen rök, och man frestas då att stänga ventilationsöppningarna för att bevara värmen. MEN, så länge det glöder måste man ha en viss ventilation och syretillförsel till elden! (Genom att använda vår kamin Eldfell minimeras problemet, då den varma gasen stiger uppåt och lämnar tältet genom rökröret.) Budskapet är enkelt men inte desto mindre mycket viktigt – om man har en öppen eld i tältet måste man för säkerhetens skull sörja för god ventilation!

Vi rekommenderar att elden släcks helt och hållet innan ventilationsöppningarna stängs. Detta förhindrar att kolmonoxid ansamlas i tältet. Vill man känna sig helt lugn, kan man investera en mindre summa pengar i en portabel kolmonoxidvarnare.

Vid användning av kamin i tältkåtan är problemet med kolmonoxidförgiftning försumbart. Bränsle som brinner i kaminen skapar värme, och de varma gaserna stiger upp genom rökröret och lämnar tältkåtan i toppen. Detta skapar ett lägre tryck inuti kaminen och förhindrar gaserna från att komma ut i tältet. I en (högst osannolik!) situation där någon lyckas göra tältet lufttätt, kommer frisk luft ändå att komma in i tältet via den isolerande luftspalten mellan rökrör och isoleringsrör i tälttoppen.

Rapporter om tragiska olyckor på grund av kolmonoxidförgiftning i tält verkar innehålla två gemensamma faktorer. Den första faktorn handlar om användningen av kolgrillar och den andra om själva tältets design. De flesta tält har aldrig konstruerats för användning av öppen eld eller kamin. Av denna anledning måste man vara extra försiktig i samband med kol och rökfria bränslen. Rök signalerar om ofullständig förbränning; en grill däremot ger inte ifrån sig dessa varningssignaler.

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 
 

Säkerhet

 
 
 

Subscribe to newsletter