Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Eld

fire

Med den naturliga komfort, som en öppen eld i tältet ger, blir ditt friluftsliv sannerligen en mycket säker, angenäm och bekväm upplevelse – också i hårt väder. Och det är så mysigt att sitta vid elden och laga mat tillsammans, samtala, slappna av och få kontakt med sina rötter.

Eldens betydelse

Det är ingen överdrift att påstå att utan elden hade människan förmodligen inte existerat idag, än mindre koloniserat områden bortom ekvatorn. Elden har sedan urminnes tider varit människans portabla sommar och sol, ett skydd mot vilda djur, ett verktyg för att bereda maten och en sammanhållande faktor för familjer och stammar. Elden är kort och gott den enskilt viktigaste faktorn för överlevnad och sannerligen det element som Tentipi passionerat söker erbjuda våra vänner.

I Tentipis tältkåtor hamnar elden där den hör hemma: nära människan och under strikt kontroll. Detta är helt unikt bland alla tälttyper och något som för de boende i tältet i nära kontakt med våra fäders arv och naturfolkens liv – kort sagt, med det naturligaste friluftsliv man kan tänka sig.

Elda i våra tältkåtor

Hela tältkåtans konstruktion går ut på att ge åtkomst till eldens alla fördelar – ljus, värme och trivsel samt möjlighet till matlagning och torkning och ibland till och med tillverkning. Därför är tältkåtan cirkelrund, med elden placerad i mitten, och bred i basen för att rymma dess skyddslingar. Höjden i mitten är förutsättningen för att ett luftflöde ska utvecklas så att rök tar sig ut ur tältkåtan och frisk luft in. Att detta kan ske beror på att varm, rökfylld luft är lättare och därför flyter ovanpå den tyngre, kallare, rökfria luften vid marken. Tältkåtor från Tentipi har ett optimerat höjd-/breddförhållande för att göra utsuget av rökgaser så bra som möjligt med minimal påverkan på stormtåligheten.

Att bli kvitt röken är en känslig sak, då effektiviteten hänger på styrkan i luftflödet. Det finns många faktorer som kan störa det alla vill ha, nämligen ett rökfritt boende:

Varierande rökavgång från elden. En skicklig och uppmärksam eldare klarar sig visserligen ganska bra, men visst är det lätt hänt att man glömmer sig och låter elden falna för mycket innan man lägger på mer ved, vilket leder till kraftig rökutveckling. Ved har också en tendens att vara av olika kvalitet, och oväntat besvärliga vedträn kan orsaka rejält med rök. Då är den patenterade invändiga ventilationsregleringen som finns i våra Adventure-tältkåtor mycket värdefull. Den gör det möjligt att direkt justera utsläppet av röken. Detta är extra betydelsefullt vid vinterkyla, eftersom en korrekt reglerad ventilmössa ger många graders temperaturskillnad i tältet.

Varierande vindriktning. Att vinden ändrar riktning kan också försvåra rökhanteringen. Alla våra tältkåtor har en ventilmössa, eftersom röken annars kan tryckas tillbaka in i tältkåtan av vinden. Mössan går att reglera så att den, oavsett varifrån vinden kommer, bildar en barriär på vindsidan, vilket skapar ett undertryck som faktiskt suger ut röken ur tältkåtan.

Inkommande och utgående luft. Den rök som ventileras ut måste ersättas av ny luft, annars stannar röken kvar. Man är inte intresserad av att en massa insekter ska komma in med den friska luften. Därför har alla Tentipis Adventure-tältkåtor en eller flera myggnätsförsedda inluftar. Vår enklaste modell har endast ett nät i dörren, medan den mest avancerade har ventilationsöppningar runt hela basen, vilket underlättar eldandet då vinden ändrar riktning. För att förstärka kraften i luftflödet har vi försett våra tältkåtor med riktigt stora inluftar och en rejäl rököppning i tälttoppen.

Grundförutsättningar för eld

Det är många som är ytterst tveksamma när det gäller att tända en eld i våra tältkåtor. Det är just dessa människor som är allra mest lämpade att göra det, eftersom de har en hälsosam respekt för elden, som verkligen kan bli en hemsk fiende. Men behandlar man den väl blir den en god och trofast vän. Vi ska snarare betrakta elden som en individ än som en sak. En sak kan man kasta omkring och slarva med, ofta utan större konsekvenser än att man möjligen förstör saken. En individ tillåter oftast inte detta utan tråkiga följder. Såtillvida är elden en mycket känslig varelse, vars egenskaper ovillkorligen måste förstås och respekteras.

För att hålla en eld brinnande, måste tre grundförutsättningar vara uppfyllda. Om ett av dessa tas bort dör elden. Detta är bra att veta för att undvika problem och skador.

Brännbart material. De flesta naturmaterial går att använda som bränsle, men de ger mycket varierande resultat. Björknäver, som visserligen brinner mycket bra, ger massor av svart sot och bör därför undvikas i en tältkåta. Samma sak gäller för ved från tallstubbar och andra s.k. tjärtallar. Granved har en tendens att sprätta glöd omkring sig, när inneslutna gaser plötsligt spränger sig ut.

Ved brinner i två faser. I den första fasen avges brännbara gaser, som brinner med låga. När de brännbara gaserna är slut finns huvudsakligen bara kolet kvar. Detta oxideras med hjälp av luftens syre och bildar under värmeutveckling koldioxid. Det som blir kvar som aska är helt obrännbara mineraler, som utgör en mycket liten del av veden.

Not 1: För att undvika att elden sprider sig till omgivningen, måste man se till att det inte finns något brännbart, där eldstaden ska placeras. Man bygger ofta en ring av stenar runt elden just för att begränsa spridningen på underlag med brännbart material, t.ex. torrt gräs, ljung o.s.v. Ännu viktigare är det dock att försäkra sig om att inte marken under eldstaden är brännbar. Torvmark eller döda rötter i marken har den tråkiga egenheten att fortsätta att glöda långt efter det att elden släckts, vilket kan leda till att glöden efter timmar eller dagar kryper fram till något som fattar eld. Det kan vara sovsäckar i tältkåtan eller en hel skog, sedan man lämnat lägret. Att kontrollera marken innan man eldar är det allra viktigaste, men glöm inte att blöta igenom den, innan lägret överges.

Not 2: Tunga träslag ger värme under längre tid men mindre ljus. Lättare träslag, som tall, ger mer ljus men brinner kortare tid.

Värme. Det är detta villkor som gör att ett vedträ inte kan brinna på egen hand. Det behövs en brinnande granne för att veden skall värmas upp tillräckligt mycket för att avge de brännbara gaser, som är det som egentligen brinner. Tunna, torra pinnar med en sammansättning som avger mycket gaser alstrar dock tillräckligt med värme för att kunna brinna på egen hand, t.ex. en tändsticka eller en tjärsticka. Det är generellt bättre att elda med ganska fin ved, eftersom den brinner bra och inte för länge. Detta gör att man snabbt ser effekten av den vedmängd som läggs på, vilket ger bättre kontroll över eldens storlek.

Anledningen till att fuktig ved brinner dåligt är att fukten måste koka bort innan veden kan brinna. Detta stjäl värme vilket leder till dålig förbränning. Man kan kompensera för fuktig ved genom att hugga den finare och lägga på lite större mängd. Anledningen till att en öppen eld oftast ryker är att ändarna på veden inte blir tillräckligt varma och därför ligger i brasans utkanter och pyr.

Syre. Syret oxiderar de brännbara gaserna och även kolet i veden. Det är denna process som skapar den nödvändiga värme, som gör att ny gas hela tiden alstras och som står bakom den kedjereaktion, som gör att elden tilltar i styrka så länge brännbart material finns tillgängligt.

En eld som placeras direkt på marken får vissa problem med syretillförseln eftersom endast vedens övre yta kan syresättas. Dessutom upphettas den fukt som finns även i torr ved till ånga; denna vattenånga kyler luften och hindrar syrerik luft från att komma åt brasan. Detta är anledningen till att en eld direkt på marken ofta fladdrar och ryker.

Att elda kan verkligen vara en konst

Skickliga eldare kan, precis som de samer som levde i tältkåtor året runt, elda t.o.m. med rå ved. Huvudprincipen bakom detta är att lägga på så mycket ved att de översta lagren torkar av de heta lågorna längre ner. När den övre veden till sist ligger underst och fattar eld är den relativt torr och brinner därmed bra. Detta sätt att elda på kan tyckas avigt men fungerar faktiskt. Naturligtvis ska vedpinnarna inte vara alltför grova om det ska fungera. Bäst går det också med vinterved, eftersom savande ved innehåller mycket mer vätska.

Att drilla eld, d.v.s. att rotera en träpinne, är inte en fråga om magi utan bygger på villkoren för eld: värme som skapas genom friktion, bränsle som i det här fallet är själva drillpinnen, materialet man drillar den mot samt det tändmaterial, som den glöd som bildas ska antända, och slutligen syre. Syret tillförs när man blåser på glöden, varmed förbränningen och därmed också hettan ökar. Detta sätter eld på tändmaterialet och en låga uppstår.

Det finns så många knep och kunskaper kring eldning, och många människor vill kunna behärska denna konst. För att elden skall komma till sin fulla rätt räcker det dock långt med att tända med vanliga tändstickor eller tändare och att använda torr och ganska tunn ved. Viktigt är förstås att se och lära av sina misstag. På detta sätt blir man en skicklig eldare, med sin egen stil.

Tentipis eldningshjälpmedel

Eldspisen Hekla, som finns i två storlekar, löser alla utmaningar kring eldning på ett elegant sätt och ger tillgång till flera fördelar. Ljusutbytet blir större och matlagning över eld blir enklare.

Eldspisen är konstruerad för att sväva en bit över marken, vilket skapar en syrerik luftström genom veden. Den håller också veden samlad och återreflekterar värme från sidorna, så att rykande stumpar undviks. För matlagning ges en plan yta att ställa matlagningskärl på.

Vår kamin Eldfell är ännu effektivare genom att lufttillförseln stryps med hjälp av spjället, vilket gör att mindre mängd varm luft försvinner från tältkåtan, och dessutom undviks rök i tältet helt tack vare rökröret.

Den speciella konstruktionen tvingar elden att ta en lång väg, vilket gör att värmen i större omfattning avges på låg höjd, där ju tältets invånare håller till. Den plana ytan erbjuder möjlighet att koka mat. Att elda i kamin ger förstås inget ljus, såvida man inte väljer att ha luckan öppen.

Respektera elden!

Elda ALDRIG utan att minst en person är helt nykter och ständigt ansvarig för elden. Brist på respekt för denna regel ligger bakom de flesta skador, som uppstått till följd av eld. Det finns de som satt eld på tält genom att lägga festens alla papperstallrikar på bålet samtidigt, vilket skapat flera meter höga flammor! Närvaron är viktig att betona. Lämna aldrig en brinnande eld obevakad i tältkåtan!

Tips: Om eldningen sker i en Hekla eldspis kan elden enkelt bäras ut och släckas.

Tentipi — embrace the elements

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

EMBRACE THE ELEMENTS

 
 
 

Subscribe to newsletter