Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Vårt CSR-arbete

Yellow flower

Ansvar har alltid varit en ledstjärna för oss på Tentipi, i våra affärskontakter och i andra sammanhang. Vi som företag har ett ansvar för vår miljö, för våra medmänniskor och för den framtid, som vi alla är med om att skapa.

Vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility eller ”företagens samhällsansvar” på svenska) är en viktig del av vårt företags filosofi och affärsmål. I detta arbete strävar vi mot:

• att driva vårt företag med lönsamhet och god etik

• att i våra aktiviteter befrämja en långsiktigt hållbar utveckling

• att med verksamhetsmedel stödja miljö- och humanitära organisationer.

Vårt CSR-arbete är en process där vi fortlöpande försöker hitta möjligheter som är i samklang med vår jord och alla varelser som lever på den.

 

Läs mer:

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

Vårt ansvar

 
 
 

Subscribe to newsletter