Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

Vårt CSR-arbete

Yellow flower

Ansvar har alltid varit en ledstjärna för oss på Tentipi, i våra affärskontakter och i andra sammanhang. Vi som företag har ett ansvar för vår miljö, för våra medmänniskor och för den framtid, som vi alla är med om att skapa.

Vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility eller ”företagens samhällsansvar” på svenska) är en viktig del av vårt företags filosofi och affärsmål. I detta arbete strävar vi mot:

• att driva vårt företag med lönsamhet och god etik

• att i våra aktiviteter befrämja en långsiktigt hållbar utveckling

• att med verksamhetsmedel stödja miljö- och humanitära organisationer.

Vårt CSR-arbete är en process där vi fortlöpande försöker hitta möjligheter som är i samklang med vår jord och alla varelser som lever på den.

 

Läs mer:

 

Tentipi AB diplomNF   Tentipi AB diplomSOS

 

 
 
 
 

Design features and fabrics

Upptäck varför våra tältkåtor är så speciella (engelsk text).

Information om eldning

Ladda ner information om säker användning av öppen eld eller kamin i våra tältkåtor.

 

Vårt ansvar

 
 
 

Subscribe to newsletter