Please choose your country or region so we can show you the most relevant content.

It looks like you are in United States? Accept

 
 

Blogg: Adventure

Discovering the world’s most remote places with Mike Fuchs

17 juni 2021

It was the first day of the trip, adventurer Mike Fuchs and his friend Eric Folz had just a couple of hours before been dropped off as far north as they could possibly come in Svalbard when they saw them. Two polar bears, one mother and its cub. A situation that could become deadly if the bears decided to have a closer look on their new visitors.

“I know how protective the mothers can be of their cubs. We had to set up our camp in a place that provided a good overview of the location so we could spend the night bear watching. It was both a scary feeling seeing them so early into our trip, but it was also very fascinating”, says Mike Fuchs.

Nio saker du behöver veta om vintercamping

5 maj 2021

Förbered dig innan du ger dig ut på vintercamping. Här är nio tips och råd från Tentipi om vad du behöver tänka på: rätt tält för vintercamping, hur du packar snön, bekvämt i snö, vilka tältspikar man använder, var du reser tältet, om snötyngd, vilka värmekällor som går att kombinera med tältet, hur du eldar säkert och övrig utrustning.

Winter camping

Nine things you need to know about winter camping

5 maj 2021

Prepare before setting out for winter camping. Here are nine tips and tricks from Tentipi about what you need to think of before you go: the right tent for winter camping, how to pack the snow, comfort in snow, which tent pegs to use, where to pitch the tent, about snow weight, what heat sources can be combined with the tent, how to make a fire safely and other equipment.

Winter camping

Ett mångsidigt tält med många möjligheter Del 1 Adventuretält

7 december 2020

Ett tält från Tentipi är en tältkåta och tältet har åtta eller nio sidor, om det inte är det minsta som har sex sidor. I det minsta tältet kan man stå raklång om man är under 160 centimeter lång och i det största kan man samlas flera tusen personer. Tältkåtan är mångsidig på fler sätt. Läs vidare och se vad som gör att man kan använda tältkåtan till mycket. I den här bloggen handlar det om de mindre tälten i Tentipis sortiment, tältkåtor som används av äventyrare, familjer, vandrare och andra som vill bo och leva nära naturen under kortare eller längre tid.

A versatile tent with many possibilities Part 1 Adventure tents

7 december 2020

A tent from Tentipi is a Nordic tipi and the tent has eight or nine sides, if it is not the smallest that has six sides. In the smallest tent you can stand straight if you are less than 160 centimetres long and in the largest you can get together several thousand people. The tent is versatile in more ways. Continue to read to see why these tents are so flexible and adaptable. This blog post is about the smaller tents in Tentipi's range, tents used by adventurers, families, hikers and others who want to live close to nature for a shorter or longer period of time.

Finn din dygnsrytm genom att campa

24 november 2020

Vi är mer beroende av ljus än man kanske tänker på i vardagslag. Det finns en dygnsrytm i kroppen som styrs av ljus. En rytm som påverkar ner till cellnivå och lätt störs när dagsljusintaget blir för litet. Forskning har visat att bland annat sömnstörningar kan minskas genom camping och att låta kroppen anpassa sig till naturligt ljus och mörker.

 
 
 
 

Subscribe to newsletter