Blogg: Adventure

Jobba hemifrån i myggfri tältkåta på norrländsk holme

15 oktober 2020

”Här är dagens kontor” brukar den frilansande journalisten Joakim Nordlund skämtsamt skriva i blogginlägg från platser i norra Sverige, som han besöker genom jobbet. Joakim har ägt en tältkåta från Tentipi i mer än tio år och nu i år insåg han att den är härlig som kontor, dessutom myggfri. Joakim gästbloggar i Tentipis blogg och här är hans berättelse.

Camping

How to repair your Tentipi tent?

8 oktober 2020

Sometimes you have to repair your Tentipi tent. Some things you can manage yourself, others you need help to do. Here are some tips from Tentipi.

Instructional

Lots of camping in tents with standing headroom

6 augusti 2020

Christian Reinwarth and Judith Senger live near Düsseldorf in Germany. They visited Tentipi, Sunne, a Friday in July to get a tent repaired, to buy a floor and to expand their tent range with an Olivin in cotton/polyester. That’s their fifth Tentipi tent and in an interview the couple told how it comes they are so fond of Nordic tipis from Tentipi. They gave some advice for camping as well.

Wilderness perfume, a fragrance that makes one feels well

21 juli 2020

The scents of nature always smell good, right? Well, that's a truth with exaggeration. There are such amounts of different smells, and they are experienced in different ways due to experiences, memories and circumstances that you do not always know. The sense of smell is more or less developed and this makes it difficult to know what others feel about scents. How much the sensory cells are exposed to a certain smell also determines how you feel about it. The olfactory cells can be tired by an intense scent and if another comes close, it feels much stronger. Now there is research that shows that you can feel well about different smells and researchers have managed to find out how some everyday scents develop.

Lifestyle

Vildmarksparfym, en doft som får en att må bra

21 juli 2020

Naturens dofter luktar väl alltid gott? Mja, det är en sanning med överdrift. Det finns sådana mängder av olika lukter och de upplevs på skilda sätt på grund av erfarenheter, minnen och omständigheter som man inte alltid har koll på. Luktsinnet är mer eller mindre utvecklat och det gör det svårt att veta vad andra känner för dofter. Hur mycket näsan och sinnescellerna utsätts för en viss lukt avgör också vad man känner av den. Luktcellerna kan tröttas ut av en intensiv doft och om en annan kommer i närheten, känns den mycket starkare. Nu finns det forskning som visar att man kan må bra av det som doftar och man har lyckats finna hur en del av vardagsdofterna utvecklas.

Lifestyle

Give yourself a day

14 juli 2020

Give yourself a time, a place, give yourself peace with opportunities to be right here and now. A quiet day when you are at the centre of your care in the meadow, in the woods, on the mountain top, on the hills, on the beach wherever you get the rest you need.

Lifestyle