Hem

Adventure – tältkåtor för camping och äventyr

Tält för såväl familjecamping som extrema expeditioner. Formen gör dem mycket tåliga mot väder och vind. Designen ger ståhöjd och möjlighet till kamin eller öppen eld för värme och matlagning. Moderna material och mängder av smarta funktioner gör dem till ditt hem i din ryggsäck.


Banner ADV hyra tipi 950

< Föregående
 
 
 
 
 
 

Ett mångsidigt tält med många möjligheter Del 1 Adventuretält

7 december 2020

Ett tält från Tentipi är en tältkåta och tältet har åtta eller nio sidor, om det inte är det minsta som har sex sidor. I det minsta tältet kan man stå raklång om man är under 160 centimeter lång och i det största kan man samlas flera tusen personer. Tältkåtan är mångsidig på fler sätt. Läs vidare och se vad som gör att man kan använda tältkåtan till mycket. I den här bloggen handlar det om de mindre tälten i Tentipis sortiment, tältkåtor som används av äventyrare, familjer, vandrare och andra som vill bo och leva nära naturen under kortare eller längre tid.

A versatile tent with many possibilities Part 1 Adventure tents

7 december 2020

A tent from Tentipi is a Nordic tipi and the tent has eight or nine sides, if it is not the smallest that has six sides. In the smallest tent you can stand straight if you are less than 160 centimetres long and in the largest you can get together several thousand people. The tent is versatile in more ways. Continue to read to see why these tents are so flexible and adaptable. This blog post is about the smaller tents in Tentipi's range, tents used by adventurers, families, hikers and others who want to live close to nature for a shorter or longer period of time.

Finn din dygnsrytm genom att campa

24 november 2020

Vi är mer beroende av ljus än man kanske tänker på i vardagslag. Det finns en dygnsrytm i kroppen som styrs av ljus. En rytm som påverkar ner till cellnivå och lätt störs när dagsljusintaget blir för litet. Forskning har visat att bland annat sömnstörningar kan minskas genom camping och att låta kroppen anpassa sig till naturligt ljus och mörker.

Find your circadian rhythm by camping

24 november 2020

We are more dependent on light than one think in everyday life. There is a circadian rhythm in the body that is controlled by light. A rhythm that affects down to the cell level and is easily disturbed when daylight intake becomes too small. Research has shown that, among other things, sleep disorders can be reduced by camping and allowing the body to adapt to natural light and darkness.

När man inte längtar hem

13 november 2020

För varje semestervandring i sensommartid blev det svårare och svårare att åka hem till vardagen för Susanne vandraren. Hon ville vara kvar ute i naturen med ryggsäck på ryggen och kunna slå upp tältet där det passade för stunden. Många småsaker under många år gjorde att hon i maj 2020 flyttade ut på en ö i Indalsälven, i Åretrakten, för att bo där under ett år.

When you do not long for home

13 november 2020

For each holiday hike in late summer, it became harder and harder to the hiker Susanne to go home to everyday life.She wanted to stay out in nature with a backpack on her back and be able to pitch the tent where it suited the moment. Many small things over the years led to that in May 2020 she moved to an island in the river Indalsälven, in the neighbourhood of Åre, Sweden, to live there for a year.

Läs om fördelarna med en tältkåta